Kategori Arşivleri: Ceraskallar

ATLAS ATH15 Hubzug, 1.5 Ton kapasite İncelemesi

Profesyonel yük çektirme operasyonları, çeşitli sektörler için vazgeçilmez operasyonlardır. Bununla birlikte ihtiyaç duyulan manuel zincirli çektirme için gerekli hubzug adı verilen araçlar, yeterli sağlamlık ve özelliklere sahip olmadır. ATLAS ATH15 Hubzug, 1.5 Ton kapasite ile profesyonel çekme operasyonları için tasarlanmış bir ürün. Zincirli çektirme olarak da bilinen hubzuglar, yatay şekilde, iki cismin birlerine doğru yanaştırılmaları amacıyla […]

ATLAS ATCK25 Ceraskal HS-C Köşeli 2 Ton kapasite, 5m İncelemesi

Palanga sistemleri, belirli yüksekliklere, yüksek ağırlıkta malzemeleri çıkarabilmek amacıyla kullanılan teknik ekipmanlar olarak tasarlanır. Ceraskal veya caraskal gibi isimlerle anılan bu ekipmanlar, pek çok sektör için vazgeçilmezdir. Bununla birlikte her sektörün kaldırma operasyonları sırasında ihtiyaç duyduğu özellikler de farklılıklar gösterir. ATLAS ATCK25 Ceraskal HS-C Köşeli 2 Ton kapasite, 5m, bu anlamda özel olarak tasarlanmış bir ürün. […]

ATLAS ATSH3 Hubzug, Yük Emniyetli, 3 Ton kapasite İncelemesi

Yük çekim, taşıma gibi işlemlerin yoğunlukla gerçekleştirildiği sektörlerde kaldırma ekipmanları en önemli ihtiyaçlar sınıfında yer alır. İşlemlerin daha hızlı ve daha güvenli yapılabilmesi açısından yük kaldırma ekipmanlarının kullanımı önemli bir gereklilik teşkil eder. Bu alanda ceraskallar yoğunlukla kullanılırken, hubzug ürünleri de sıkça kullanılır. Hubzug, ceraskallara göre yatay pozisyonda fonksiyon yerine getirir. ATLAS ATSH3 Hubzug, Yük Emniyetli, […]

ATLAS ATH07 Hubzug, 0.75 Ton kapasite İncelemesi

Zincirli çektirme olarak da bilinen ve birçok sektörde çok önemli bir ekipman olan hubzuglar, çeşitli özellikleri barındırması gereken ürünlerdir. İki cismin birbirine yaklaştırılması veya bağlanması amacıyla, çektirme yöntemiyle yatay bir şekilde kullanılırlar. ATLAS ATH07 Hubzug, 0.75 Ton kapasite, Atlas’ ın sektörde oluşan yoğun birikimi ve deneyimiyle tasarladığı bir hubzug. Kullanıcıların tüm ihtiyaçlarının düşünülmesine paralel olarak üretilen […]

ATLAS ATCK13 Ceraskal HS-C Köşeli 1 Ton kapasite, 3m İncelemesi

Ağır yük kaldırma sistemleri olan ceraskal ürünleri, sanayi, inşaat ve depolama gibi pek çok sektör açısından en gerekli ürünler arasında yer alır. Bununla birlikte her sektörün gereksinimlerine cevap verebilecek palanga sistemleri bulabilmek oldukça güçtür. ATLAS ATCK13 Ceraskal HS-C Köşeli 1 Ton kapasite, 3m, hem tüm sektörlerin ihtiyaçlarına odaklanmış ve hem de yüksek kaliteye sahip bir ürün. […]

ATLAS ATH05 Hubzug, 0.50 Ton kapasite İncelemesi

Çektirme olarak da bilinen Hubzuglar, 2 cismin birbirlerine yaklaştırılmasını sağlayan teknik araçlardır. Yüksek ağırlık ve hacme sahip cisimlerin, birbirlerin bulundukları yerden yaklaştırılmasını sağlarlar. Pek çok sektör açısında vazgeçilmez ekipmanlar arasındadır. ATLAS ATH05 Hubzug, 0.50 Ton kapasite, yarım tonluk kapasiteye sahip bir çektirme olarak tasarlanmış. Sektörel ihtiyaçlara odaklı olarak, en çok aranan tüm özelliklere yanıt verebilecek bir […]

ATLAS ATCK205 Ceraskal HS-C Köşeli 20 Ton kapasite, 5m İncelemesi

Yük kaldırma operasyonlarının manuel olarak yapılması, pek çok sektör de ve alanda sürekli ihtiyaç duyulan bir durum. Ancak ihtiyaçlara göre tasarlanmış bir palanga sistemi bulabilmek ise hayli güç olabiliyor. ATLAS ATCK205 Ceraskal HS-C Köşeli 20 Ton kapasite, 5m, bu amaç doğrultusunda geliştirilmiş çok özel bir tasarım. Devasa kapasitesiyle 20 ton yükü, çok düşük kol kuvveti kullanarak […]

ATLAS ATH9 Hubzug, 9 Ton kapasite İncelemesi

Yük çektirme operasyonları, pek çok farklı işletme türü için önemli bir ihtiyaçtır. Ancak 9 ton gibi yük çektirme kapasitesine sahip bir hubzug da bulunması gereken çeşitli özellikler vardır. ATLAS ATH9 Hubzug, 9 Ton kapasite ile yaptığı devasa yük çektirme operasyonları için özel olarak tasarlanmış bir ürün. Dövme çelikten oluşturulan çekme askısının yanında, 1,5 metre standart […]

ATLAS ATH6 Hubzug, 6 Ton kapasite İncelemesi

6 ton gibi devasa çektirme operasyonları için özel olarak tasarlanmış yük çektirme aparatı, çeşitli sektörlerin ihiyaç duyduğu özel bir ekipman. Manuel olarak 6 ton ağırlığa sahip yüklerin birbirlerine çekilmesini sağlayan palanga sistemi olan hubzuglar, birçok özelliğe sahip olması gereken ürünlerdir. ATLAS ATH6 Hubzug, 6 Ton kapasite ile yük çektirmelerin hem manuel ve hem de profesyonel şekilde […]

ATLAS ATH3 Hubzug, 3 Ton kapasite İncelemesi

Çeşitli endüstri alanlarında faaliyet gösteren işletmeler açısından, çektirme operasyonları son derece önemli operasyonlardır. İki cismin birbirlerine kaldırılmadan yaklaştırılmaları durumunu açıklayan çektirme operasyonları, çeşitli sektörlerde faaliyet gösteren, büyük küçük birçok işletmenin elzem operasyonları arasında yer alır. Ancak gerekli özelliklere sahip bir yatay yük çektirme aparatı, diğer adıyla hubzug bulabilmek oldukça güçtür. ATLAS ATH3 Hubzug, 3 Ton kapasite […]